5 เมษายน 2562 ฝุ่น PM 2.5 : ฝนตกบรรเทาฝุ่น จังหวัดเชียงราย แต่ยังกระทบสุขภาพ

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/279031

สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดเชียงราย ปลอดโปร่งขึ้นหลังจากมีฝนตกลงมา และมีลมพัดแรงในพื้นที่อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอเมืองเชียงราย แต่ค่า PM 2.5 ยังพุ่งสูง กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอแม่สาย ใกล้ชายแดนไทย-เมียนมา พบมีฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในอากาศปริมาณ 119 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในอากาศปริมาณ 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนในเขตอำเภอเมืองเชียงราย พบมีค่า PM 2.5 ในปริมาณ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า PM 10 ในปริมาณ 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาว เข้าดับไฟบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยขี้ติ้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว มีพื้นที่ถูกไฟไหม้ประมาณ 30-40 ไร่ นอกจากนี้ไฟยังไหม้พื้นที่ป่าเขตหมู่บ้านโป่งพระบาท หมู่ 5 ตำบลบ้านดู่ มีพื้นที่เสียหายประมาณ 27 ไร่ บ้านยางคำนุ หมู่ 5 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย มีพื้นที่เสียหายประมาณ 33 ไร่ สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงไม่คลี่คลายล่าสุดค่า PM 2.5 ยังคงเกินมาตรฐานทะลุ 100 ไมโครกรัม ขณะที่ไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยาหลายจุด ทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอปง อำเภอเชียงคำ โดยไฟป่ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เขาสูง จนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าทำการระงับไฟได้ จึงทำให้สถานการณ์หมอกควันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนกองทัพอากาศ นำเครื่อง BT-67 ขึ้นทำการบิน 6 เที่ยวบินโปรยละอองน้ำ 6,000 ลิตร บริเวณศูนย์ราชการเชียงใหม่ และบริเวณประตูท่าแพ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษวันนี้ ( 5 เม.ย.62) ภาคเหนือ 8 จังหวัดยังมีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่าฝุ่นมากสุดวัดได้ที่ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 128 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร